پوستر
قواعد مربوط به تحریر و گلاسه
1. مجتمع مسئولیتی در قبال فایل هایی که بر اساس راهنمای سفارش انجام نشده باشد ندارد ، فایلها تنها با پسوند JPG و TIFF قابل قبول است و چنانچه فایلها RGB باشند. مسئولیت تغییر رنگ به عهده مجتمع نمی باشد.
2. زمینه تمپلات (زمينه پر) تضمین چاپی ندارد (مجتمع در قبال پشت زدگی فایلهای دورو که یک طرف آن تمپلات مي باشد مسئولیتی نمی پذیرد.
3. در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد و به علت تاثیرگذاری رنگ فایلهای مختلف برروی هم احتمال رنگ تا 15% وجود دارد.
4. رعایت حاشیه (فاصله برش) از هر طرف 7 میلیمتر و در کارت ویزیت های فانتزی آرارات و لمینت براق 2 گوش گرد فاصله برش از هر طرف یک سانتی متر یا 10 میلیمتر می باشد علاوه براین کادر ، در برش فرم های عمومی تضمین نداشته و فاصله چهار طرف یکسان نخواهد بود.