استعلام قیمت اینستاگرام چاپ آراد
انتخاب محصول
جزئیات سفارش شما
خدمات پس از چاپ (انتخابی)
افزودن فایل
دقت فرمایید که فایل ارسالی شما باید در قالب zip یا rar باشد. چنانچه فایل دو رو است ابتدا عکس ها را نام گذاری کرده سپس درون پوشه قرار داده و در آخر پوشه را به فایل rar یا Zip تبدیل کنید. لازم به ذکر است شما فقط قادر به انتخاب یک فایل می باشید و فایل انتخابی آخر شما برای این سفارش ارسال می شود.
×
×
پاکت نامه تحریر 120 گرم

در زمان طراحی حتما ازخط قالب های مجتمع چاپ آراد استفاده نمایید تا در ابعاد طراحی دچار مشکل نشوید.
ابعاد ذکر شده در سایت صرفا برای روی پاکت (بسته پاکت) می باشد.
ساخت پاکت ها به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کارو داشتن سفیدی وجود دارد

پاکت A4 تحریر 120 گرم

ابعاد باز شده کار 2 رو چاپ کیفی 345×450 میلیمتر میباشد

ابعاد باز شده کار 2 رو چاپ کیسه ای 345×460 میلیمتر میباشد

ابعاد باز شده کار 1 رو چاپ کیسه ای 345×470 میلیمتر میباشد

فاصله اطمینان جهت برش 7میلیمتر میباشد