استعلام قیمت اینستاگرام چاپ آراد
انتخاب محصول
جزئیات سفارش شما
خدمات پس از چاپ (انتخابی)
افزودن فایل
دقت فرمایید که فایل ارسالی شما باید در قالب zip یا rar باشد. چنانچه فایل دو رو است ابتدا عکس ها را نام گذاری کرده سپس درون پوشه قرار داده و در آخر پوشه را به فایل rar یا Zip تبدیل کنید. لازم به ذکر است شما فقط قادر به انتخاب یک فایل می باشید و فایل انتخابی آخر شما برای این سفارش ارسال می شود.
×
×
پاکت نامه گلاسه

در زمان طراحی حتما ازخط قالب های مجتمع چاپ آراد استفاده نمایید تا در ابعاد طراحی دچار مشکل نشوید.
ابعاد ذکر شده در سایت صرفا برای روی پاکت (بسته پاکت) می باشد.
ساخت پاکت ها به صورت دستی بوده و احتمال خطا در کارو داشتن سفیدی وجود دارد

پاکت ملخی گلاسه 135 گرم که به پاکت نامه نیز معروف است.

ابعاد باز شده کار 230×260 میلیمتر برای نوع ملخی و235×260 میلیمتر برای نوع درب ژاپنی میباشد.

فاصله اطمینان جهت برش 7میلیمتر میباشد

پاکت A5 گلاسه 135 گرم

ابعاد باز شده کار برای 1 رو چاپ 330×260 میلیمتر و 340×260 میلیمتر برای 2 رو چاپ میباشد.

فاصله اطمینان جهت برش 7میلیمتر میباشد

پاکت A4 گلاسه 135 گرم

ابعاد باز شده کار 2 رو چاپ کیفی 345×450 میلیمتر میباشد

ابعاد باز شده کار 2 رو چاپ کیسه ای 345×460 میلیمتر میباشد

ابعاد باز شده کار 1 رو چاپ کیسه ای 345×470 میلیمتر میباشد

فاصله اطمینان جهت برش 7میلیمتر میباشد