چنانچه فایل ها به JPEG صحیح نشده باشد مجتمع مسئولیتی در قبال خرابی کار ندارد

چنانچه کارها  RGB 16Bits باشد مسئولیت رنگ ها به عهده شما می باشد

کیفیت کلیه فایل های چاپی باید 300Dpi باشد در صورت استفاده از کیفیت تصویر پایینتر کارهای چاپی شما با افت کیفیت مواجه خواهد شد.

در فرم ویزیت 3 میلیمتر و در فرم لمینت 7 میلیمتر خلاصی برش رعایت شود.

در فرمهایی که برجستگی دارد، فایل های برجستگی آن از کناره های کار حداقل 7 میلیمتر فاصله داشته باشد.

چنانچه در فرم های ویزیت و تراکت تمپلات باشد مجتمع مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.

اگر روی زمینه مشکی 4 رنگ از نوشته یا اشکال سفید استفاده میکنید بایستی از 0.5point دور خط (در فتوشاپ stroke:2px) مشکی تک رنگ

(black:100) استفاده کنید در غیر اینصورت مجتمع هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

در صورت استفاده از نوشته های 4 رنگ مجتمع مسئولیتی در قبال کار نخواهد داشت.

در کلیه سفارشات چاپی خطای برش وجود دارد (حداقل 3 میلیمتر) دقت داشته باشید در صورت حساسیت سایز سفارشتان، بایستی این خطا را در نظزر بگیرید.

در چاپ فایل هایی که QR_Code دارند مجتمع هیچگونه مسئولیتی در قبال خوانا شدن QR_Code ندارد.

در صورت استفاده از QR_Code فقط از رنگ مشکی تک 100 (Black K:100) بایستی استفاده شود.