تراکتی برای تمام امور تبلیغات و بازاریابی
گلاسه 135 گرم
گلاسه 170 گرم
تراکت گلاسه
تراکت از رایجترین و ارزانترین نوع تبلیغات میباشد، اگر متون و صفحه آرایی در تراکت با اصول و نظم درست صورت پذیرد میتواند تبلیغ مفیدی برای کسب و کار شما باشد. ویژگی مهم دیگر تراکت رسیدن به مخاطب بدون واسطه است و با اطلاعات ثبت شده برروی خود می تواند مخاطب را تحت تاثیر قرار داده و به نتیجه ای که شما میخواهید میرسید. طراحی و نوشتن یک تراکت مطلوب یک تخصص محسوب میشود. به هر میزان تراکت های تبلیغاتی که تولید میشود از لحاظ طراحی گرافیکی و متن با اجناس، محصولات و خدمات مورد نظر هماهنگ باشد در جذب مخاطب تاثیر بسزایی خواهد داشت. در حال حاضر طراحی و چاپ انواع تراکت در مجتمع چاپ آراد زیرنظر طراحان مجرب با جدیدترین نرم افزارها و متدهای طراحی آماده به تحقق رساندن انواع نیاز های شما مشتریان در امر تبلیغات میباشند.

قواعد مربوط به تحریر و گلاسه

1. مجتمع مسئولیتی در قبال فایل هایی که بر اساس راهنمای سفارش انجام نشده باشد ندارد ، فایلها تنها با پسوند JPG  قابل قبول است و چنانچه فایلها RGB باشند. مسئولیت تغییر رنگ به عهده مجتمع نمی باشد.
2. زمینه تمپلات (زمينه پر) تضمین چاپی ندارد (مجتمع در قبال پشت زدگی فایلهای دورو که یک طرف آن تمپلات مي باشد مسئولیتی نمی پذیرد.
3. در فرمهای عمومی هیچگونه تعهد رنگ یا مطابقت با نمونه قبلی وجود ندارد و به علت تاثیرگذاری رنگ فایلهای مختلف برروی هم احتمال رنگ تا 15% وجود دارد.

4. رعایت حاشیه (فاصله برش) از هر طرف 5 میلیمتر می باشد ، علاوه بر این کادر ، در برش فرمهای عمومی تضمین نداشته و فاصله چهارطرف یکسان نخواهد بود.
5.ابعاد ذکر شده در راهنمای طراحی قبل از برش بوده و بعداز برش کوچک تر می شود.
6. تمامی سفارشاتی که از ساعت  12به بعد ثبت گردد زمان از روز بعد محاسبه می گردد و تحویل سفارشات فوری از ساعت 16 به بعد می باشد.
7. در فرم های عمومی 3 تا 10 درصد از تعداد کل سفارش با توجه به خدمات کار ، احتمال خرابی وجود دارد.
8. سفارشات دارای قالب خاص می بایستی اضافه رنگ جهت ضرب قالب داشته باشند.