گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 12
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 9
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 15
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 10
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 11
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 9.5
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 6.5
گلاسه 170 گرم(در هنگام ثبت سفارش در قسمت توضیحات سلفون براق یا مات را مشخص نمایید)
ساک خرید عطف 8
ساک خرید

به دلیل نو بودن این محصول در جامعه امروزی نام های متفاوتی به آن اطلاق گردیده است، مانند ساک خرید، ساک دستی، شاپینگ بگ، بگ شاپ و غیره. ساک خرید در موارد خاصی جهت تبلیغات و شناساندن محصول جدید، تبلیغات فروشگاهی، بسته بندی هدایا ی تبلیغاتی ، بسته بندی جهت کاتالوگ، بروشور، فولدر ها، دیگر اسناد اداری و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرد. در دست داشتن ساک خرید توسط هر شخص به مانند یک بیلبورد تبلیغاتی عمل میکند و یکی از بهترین وسایل جهت این امر میباشد. چاپ آراد با توجه به سابقه بالا در تولید انواع ساک خرید با قالبهای عمومی و اختصاصی جهت به تحقق رساندن نیازهای تبلیغاتی شما آمادگی کامل را دارد.

دانلود قالب های ساک خرید و پاکت